ἀποθήκη, ἡ (ἀπο-τίθημι) 1. NT shramba, skladišče, skedenj, žitnica. 2. ion. utočišče, pribežališče, ἀποθήκην ποιεῖσθαι ἔς τινα zagotovim (pridobim si) pravico na hvaležnost.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek