ἀπ-οίχομαι d. m. 1. ep. sem odsoten, oddaljen; zapuščam, izogibljem se τινός. 2. ion. poet. odhajam, odpotujem, umikam se, odhitevam, sem mrtev.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek