ἀπο-κηδέω ep. zanemarjam, polenim se; ἀποκηδήσας malomaren, neskrben.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek