ἀπο-κομίζω [fut. ἀποκομιῶ] 1. act. odnašam, odvajam, nosim nazaj. 2. med. grem zopet po kaj. 3. pass. odhajam, odpotujem, umikam se, vračam se.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek