ἀποκοπή, ἡ (ἀπο-κόπτω) odsek, odrez, izbrisanje, odbitje, odbitek dolgov χρεῶν.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek