ἀπολογία, obrana, zagovor, govor v obrano, ἀπολογίαν ποιοῦμαι branim se, zagovarjam se.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek