ἀπό-ξενος 2 poet. 1. odljuden, negostoljuben. 2. pregnan, τινός iz česa.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek