ἀπό-πειρα, poskus, poskušnja, ἀπόπειραν ποιοῦμαί τινος poskusim kaj, napravim poskus s čim.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek