ἀπο-πέμπω [ep. 3 sg. fut. ἀππέμψει] 1. act. odpošiljam, odpuščam, pošiljam nazaj, odpravljam, odslavljam, spremljam εἴς τι. 2. med. pošiljam od sebe, odslavljam; γυναῖκα ločim se od žene.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek