ἀπο-πληρόω iz-, napolnjujem, zadovoljujem, nasičujem, ustrezam ἐπιθυμίας.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek