ἀπ-ορούω doli ali stran skočim, odskočim, odletim, nazaj skočim.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek