ἀπ-ορφανίζομαι pass. osirotim (-éti), postanem sirota; ἀφ' ὑμῶν ἀπορφανισθείς osirotel in ločen od vas NT.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek