ἀπο-σκυδμαίνω ep. silno se jezim, razvnemam se zoper koga, srdim se nad kom τινί.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek