ἀπότομος 2 (ἀπο-τέμνω) 1. odrezan, odsekan, strm. 2. strog, krut.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek