ἀπο-τρῡ́ω 1. act. odrgnem, zatiram, utrudim, mučim, ἐλπίδα izgubljam. 2. med. izčrepavam za se, obdelujem v svojo korist γῆν.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek