ἀπο-φεύγω [impf. iter. ἀποφεύγεσκε, fut. -φεύξομαι] utečem, pobegnem, uidem τινά, τί; γραφήν, δίκην oprostijo me obtožbe, spoznajo me za nedolžnega.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek