ἀπο-φλαυρίζω ion. malo cenim, zaničujem, preziram.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek