ἀπο-χωρίζω 1. act. (iz)ločim, razstavljam, izbiram, odpošiljam. 2. pass. odhajam; delim se, ločim se od NT.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek