ἀπρᾱγμοσύνη, 1. brezdelnost, brezdelje, lenoba, samotarjenje. 2. miroljubnost, prostost od državnih poslov, nevtralnost v politiki.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek