ἀραῖος 3 in 2 (ἀρά) 1. Zεύς ki se kliče pri kletvi, ki usliši kletev. 2. preklet. 3. poguben, ki donaša prokletstvo.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek