ἀργύριον, τό (ἄργυρος) 1. srebro; NT srebrnjak, srebrnik, denar. 2. τὰ ἀργύρια srebrni rudniki.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek