ἀρεστός 3 (adi. verb. od ἀρέσκω) prikupen, prijeten, vdan, naklonjen; adv. -στῶς ion.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek