ἀρκτέον adi. verb. k ἄρχομαι 1. treba je začeti. 2. pass. treba je slušati, pokoren biti.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek