ἀρρυθμία, pomanjkanje umerjenosti (takta); nesomernost, nepravilnost, nerednost, neubranost.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek