Ἀρταξέρξης, ου, ὁ ime nekaterih perzijskih kraljev.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek