ἀρτί-κολλος 2 (κολλάω) poet. dobro prilepljen, dobro zlepljen, primeren, priležen.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek