ἀρχαιό-τροπος 2 starošegen, starokopiten, staroverski.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek