ἀρχ-ιερεύς, έως, ἀρχιρεύς ion. -ιέρεως, εω, ὁ nadduhovnik, višji ali veliki duhoven NT (pri Rimljanih; pontifex maximus).Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek