ἀρχικός 3 (ἀρχή) 1. sposoben za vladanje ali za državne službe. 2. vladajoč, knežji; γένος vladarski rod, vladarska hiša.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek