ἀσάομαι pass. ion. žalostim se, nejevoljen sem, τὴν ψυχὴν ἐπί τινι v srcu za kaj (nad čim).Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek