ἀ-σκαρδαμυκτί adv. (σκαρδαμύσσω) ne trenivši z očmi, z uprtim pogledom, uprši oči.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek