Ἀσκληπιός, tesalski knez, slaven zdravnik; Ἀσκληπίδης, Ἀσκληπιάδης, njegov sin Mahaon, zdravnik pred Trojo; Ἀσκληπιάδαι glasovita zdravniška šola na otoku Kosu in Knidu.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek