ἄ-σπαρτος 2 (σπείρω) ep. neobsejan, neposejan, nevsejan.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek