ἄ-σπετος 2 (ἔν-ισπον, ἐν-έπω) ep. poet. 1. neizrekljiv, nedopoveden; neizrečen, neizmeren. 2. neprestan; neusehljiv ῥόος. – adv. ἄσπετον silno.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek