ἀστήρικτος 2 (στηρίζω) nepodprt, neutrjen, slab NT.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek