ἀστρο-λόγος, ἡ (ἀστρον, λέγω) zvezdoslovec, zvezdoznanec, astronom.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek