ἀ-σῡλία, ἡ (ἄ-συλος) neoskrunljivost, svetost, osebna varnost.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek