ἀ-σύμβλητος, ἀξυμ- (συμ-βάλλω) poet. neumeven, nedoumen, nerazločen μαθεῖν.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek