ἀ-σφάδαστος, -δᾳστος 2 (σφαδάζω) poet. brez utripanja, srčen, pogumen.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek