ἀσφαλίζομαι med. [aor. pass. ἀσφαλισθῆναι s pas. pom.] dobro zavarujem; πόδας εἰς τὸ ξύλον denem v klado NT.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek