ἀσφοδελός 2 ep. ki rodi ali donaša asfodel (zlati koren); ἀσφοδελὸς λειμών asfodelska livada v podzemlju, kjer so prebivale sence umrlih junakov.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek