ἀταξία, ἡ (ἄ-τακτος) nered(nost), neposlušnost, nepokorščina.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek