ἀ-τειρής 2 ep. neugonobljiv, neugnan, neporušen, trpežen χαλκός; čvrst, trden; neumoren φωνή.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek