ἀτενίζω upiram oči v kaj, gledam (ostro) za kom ali na koga.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek