ἀτῑμόω (ἄτιμος) onečastim, sramotim, zasramujem NT; izganjam, jemljem komu državljanske pravice.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek