ἄ-τομος 2 (τέμνω) 1. poet. neobrezan, λειμών nepokošen. 2. nerazdelen, nedeljiv, majhen; NT ἐν ἀτόμῳ v trenutku.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek