ἀτρεμέω ep. ion. ne trepečem, ne tresem se, sem miren, mirujem, ostanem miren, pomirim se pri čem ἐπί τινος.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek