ἄ-τριπτος 2 (τρίβω) ep. neodrgnjen, neutrjen; mehek χείρ.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek