ἀ-τυράννευτος 2 (τυραννεύω) ne podložen samosilnikom (tiranom).Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek