αὖθις, ion. in poet. αὖτις adv. (αὖ) 1. nazaj, zopet, vnovič, iznova. 2. nasproti. 3. a) nadalje, zatem, drugi pot; b) v bodoče, prihodnjič.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek